Polityka korzystania z plików cookies

Administratorem oraz właścicielem serwisu jest AlphaNet Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (41-214) przy ul. Małobądzkiej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000213297 (AlphaNet Sp. z o.o.).
 
W Serwisie ustanawiane są informacje dotyczące usług oferowanych przez AlphaNet Sp. z o.o., formularze umożliwiające dokonanie zamówienia oraz inne niezbędne do tego celu informacje.

Polityka obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które Użytkownik może udostępnić AlphaNet Sp. z o.o. podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w Serwisie. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, użytkownikowi („osoba, której dane dotyczą”) przekazywane są informacje dotyczące tzw. "cookies". AlphaNet Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników i realizuje ją poprzez ochronę poufności przetwarzanych danych osobowych, a także gwarantuje niezbędną ochronę przed wszelkimi zdarzeniami, które mogłyby stanowić lub stanowią naruszenie ochrony takich danych.

Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne w postaci krótkich wierszy tekstowych, które witryny odwiedzane przez Użytkownika przesyłają na jego urządzenie (zazwyczaj do przeglądarki), gdzie są przechowywane, a następnie ponownie przesyłane do tych samych witryn przy kolejnej wizycie tego samego Użytkownika. Podczas odwiedzania witryny Użytkownik może otrzymać również na własne urządzenie pliki cookies przesyłane przez różne strony lub serwery (tzw. „strony trzecie”), na których znajdują się pewne elementy (takie jak obrazy, mapy, dźwięki, linki do stron z innych domen) obecne na stronie odwiedzanej przez Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. 
Korzystanie z plików cookies osób trzecich podlega zasadom określonym przez te osoby. Osoby, których dane dotyczą powinny zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych opublikowanymi Lista plików cookies wykorzystywanych przez tę Witrynę..
W plikach cookies przechowuje się informacje, które pozwalają Serwisowi na dostosowanie się do zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz zbieranie danych statystycznych dotyczących Serwisu.

Rodzaje plików cookies

Poniżej znajduje się lista wszystkich rodzajów Plików cookies, które AlphaNet Sp. z o.o. wykorzystuje w Serwisie. Nasz Serwis jest skanowana za pomocą narzędzia do skanowania Plików cookies, aby zachować ich jak najdokładniejszą listę.
 
Dzielimy Pliki cookies na następujące kategorie:
 • Pliki cookies konieczne do działania stron - niezbędne pliki cookies do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania witryny poprzez udostępnienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja i dostęp do zabezpieczonych obszarów strony. Bez tych plików cookies witryna nie może działać prawidłowo;
 • Pliki cookies funkcjonalne – odpowiadają za zapamiętywanie ustawień i wyborów gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła wyraźnej i świadomej zgody (np. nazwa użytkownika, region w którym się on znajduje, dopasowane ustawienia, preferencje językowe i komunikacyjne), by dostarczyć jak najbardziej dopasowane treści;
 • Pliki cookies statystyczne - w przypadku wyraźnej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą, pliki te pomagają zrozumieć sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z witryn internetowych, poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji w formie anonimowej;
 • Pliki cookies reklamowe - są wykorzystywane do monitorowania Użytkowników korzystających z witryn internetowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła na to wyraźną i świadomą zgodę, w celu dostarczenia reklam dopasowanych do jej aktywności internetowej, zainteresowań, zwyczajów, z równoczesnym ograniczeniem wyświetleń reklam niedopasowanych. Do prezentowania reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach, dane geolokalizacyjne i dane demograficzne. Cookies reklamowe pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

Zmiana ustawień dot. Plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Pliki cookies. Użytkownik może jednak w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Pliki cookies były blokowane w całości lub w części, np. tylko od stron trzecich albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Pliki cookies wysyłane są na urządzenie. Należy pamiętać, że taka dezaktywacja może spowolnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych części witryny lub sprawić, że nawigacja będzie mniej funkcjonalna.
 
Ustawienia dotyczące zarządzania lub dezaktywacji Plików cookies mogą różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej, dlatego w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu wykonywania tych operacji sugerujemy, aby Użytkownik zapoznał się z instrukcją obsługi swojego urządzenia lub funkcją „Pomoc” lub „Help” przeglądarki internetowej.
 
Poniżej znajdują się linki z instrukcjami, jak zarządzać Plikami cookies lub je wyłączyć dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych: AlphaNet Sp. z o.o. wykorzystuje funkcję ReCaptcha na swoich witrynach internetowych i w swoich usługach, aby sprawdzić, czy dane (np. w formularzu kontaktowym lub rejestracyjnym) są wprowadzane przez osobę lub przez automatyczny program w celu uniemożliwienia niewłaściwego korzystania ze świadczonych usług. Wykorzystanie ReCaptcha jest uregulowane w Polityce prywatności i Warunkach korzystania z usług Google.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkowników („Osoba, której dane dotyczą”) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Polityka Prywatności informuje w jaki sposób przetwarzane są dane Użytkowników, a przede wszystkim:
 • kto jest Administratorem danych osobowych;
 • jakie dane są przetwarzane;
 • w jakim celu są one przetwarzane;
 • komu udostępniamy dane;
 • jakie prawa przysługują Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer - DPO), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli Użytkownik chce się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych: [email protected].

Jakie dane przetwarzamy?

Dane lokalizacyjne

Systemy komputerowe wykorzystywane do obsługi niniejszej witryny pozyskują podczas normalnej pracy niektóre dane osobowe, jednak tylko na czas trwania połączenia, których przekazywanie jest związane z protokołami komunikacyjnymi Internetu. Mowa o informacjach, które nie są gromadzone w celu powiązania z zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogłyby umożliwiać identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie danych i kojarzenie ich z danymi przechowywanymi przez strony trzecie. Do tej kategorii danych należą:
 • adresy IP lub nazwy komputerów wykorzystywanych przez użytkowników, którzy łączą się z witryną;
 • adresy URI (Uniform Resource Identifier) wysyłanych zapytań, czas zapytania, sposób wysłania zapytania do serwera;
 • rozmiar pliku przesłanego w ramach odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi przesłanej przez serwer (powodzenie operacji, błąd itd.);
 • charakterystyka przeglądarki używanej do przeglądania, rozmiar okna, w którym działa przeglądarka na używanym urządzeniu;
 • inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z tej witryny oraz do sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu.
Dane mogą być wykorzystane również do ustalenia odpowiedzialności w przypadku popełnienia hipotetycznego cyberprzestępstwa na szkodę witryny internetowej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Przetwarzamy dane przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, ulepszenia funkcjonowania naszej witryny i dopasowania jej do potrzeb i wygody Użytkowników, jak również w celu prowadzenia marketingu lub promocji własnych usług. W celu marketingowym i statystycznym związanym z lepszym dostosowaniem treści reklamowych i redakcyjnych dane mogą być przetwarzane także poprzez tworzenie porównań i zestawień z danymi innych użytkowników oraz analizę takich porównań i zestawień. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, to jest:
 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Komu przekazujemy dane Użytkowników?

Dane osobowe danej osoby przesyłane są głównie osobom trzecim i/lub odbiorcom, których działalność jest niezbędna do wykonania operacji ściśle związanych z prowadzonym przetwarzaniem danych oraz do wypełniania obowiązków prawnych, takim jak:

 • spółki grupy Aruba S.p.A.;
 • dostawcy zewnętrzni i specjaliści/doradcy zewnętrzni i spółki konsultingowe.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom sądowym, organom ścigania, organom kontroli. Podmioty należące do powyższych kategorii działają samodzielnie jako odrębni administratorzy danych lub jako podmioty przetwarzające dane wyznaczone przez Administratora zgodnie z jego instrukcją. Dane mogą być również znane, w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, pracownikom Administratora, w tym stażystom, pracownikom tymczasowym, konsultantom, wszystkim wyraźnie upoważnionym do przetwarzania danych. Dane osobowe w żadnym wypadku nie będą rozpowszechniane, a zatem nie będą podawane do wiadomości nieokreślonych podmiotów, w jakiejkolwiek formie, na przykład poprzez ich udostępnianie lub przeglądanie.

Jak przetwarzamy dane osoby, której dane dotyczą?

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą narzędzi ręcznych, informatycznych i telematycznych oraz zgodnie z niezbędnymi środkami przewidzianymi przez właściwe przepisy, mającymi na celu zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych, jak również uniknięcie szkód, zarówno materialnych, jak i niematerialnych.
 

Gdzie przetwarzamy dane osoby, której dane dotyczą? 

Dane osoby, której dane dotyczą, są przechowywane w archiwach znajdujących się w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, dane osoby, której dane dotyczą, mogą być przekazywane za granicę, do krajów/organizacji spoza Unii Europejskiej, które gwarantują poziom ochrony danych osobowych uznany za odpowiedni przez Komisję Europejską na podstawie jej decyzji lub na podstawie innych właściwych gwarancji, takich jak np. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub zgoda osoby, której dane dotyczą. Użytkownik (Osoba, której dane dotyczą) ma prawo do uzyskania kopii wszelkich danych przekazanych za granicę, jak również listy krajów/organizacji, do których dane zostały przekazane, pisząc na adres [email protected].

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO), Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo sprzeciwu (sprzeciwu wobec przetwarzania, wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, wobec przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora, jeżeli sprzeciw ten jest uzasadniony).

Jeżeli dane użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody, to ma on prawo do:

 • wycofania zgody – nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą w celu realizacji powyższych praw może skontaktować się z Administratorem pod adresem [email protected].
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego na terytorium Polski (organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) lub do organu, który wykonuje swoje obowiązki i korzysta ze swoich uprawnień w państwie członkowskim, w którym doszło do naruszenia, zgodnie z art. 77 rozporządzenia, a także do podjęcia działań prawnych zgodnie z art. 78 i 79 rozporządzenia. W Polsce właściwym organem nadzorczym do złożenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Lista plików cookies wykorzystywanych przez tę Witrynę: