Control panel PLESK

Panel zarządzania

Oprogramowanie dla łatwego zarządzania serwerem. Powinni Państwo wybrać panel zarządzania z licencją na przewidywaną liczbę obsługiwanych domen.

Panel zarządzania jest dostępny dla systemu Windows.

Usługi dodatkowe - Panel zarządzania

usługa cena za miesiąc (netto/brutto)
dla 10 domen 21,50 zł/26,45 zł
dla 30 domen 30,10 zł/37,02 zł
nieograniczona liczba domen 85,57 zł/105,25 zł

Panel kontrolny - moduły dodatkowe

moduł cena za miesiąc (netto/brutto)
Jeden pakiet językowy * 12,47 zł/15,34 zł
Nieograniczone Pakiety Językowe 85,57 zł/105,25 zł
Powerpack ** 42,57 zł/52,36 zł
Web Presence Builder dla 30 stron *** 15,05 zł/18,51 zł
Web Presence Builder dla 100 stron *** 32,25 zł/39,67 zł
Web Presence Builder dla 1000 stron *** 64,50 zł/79,34 zł

* Dzięki temu modułowi możesz dodawać nowe języki do interfejsu Panelu Kontrolnego lub wybrać opcję "nieograniczoną", która pozwala na korzystanie ze wszystkich dostępnych języków. Każdy moduł zawiera jeden z poniższych języków: portugalski, kataloński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), niemiecki, niemiecki (Belgia), holenderski, fiński, francuski, japoński, polski, rosyjski, hiszpański, hiszpański (Meksyk), turecki, włoski.

** Zawiera moduły do zarządzania stronami internetowymi, e-commerce, bezpieczeństwem, zdalnego zarządzania serwerem i więcej. Antywirus Kaspersky dla 5 skrzynem e-mail, Docker Remote Node Management, Plesk DNSSEC.

*** Narzędzie do tworzenia profesjonalnych stron internetowych bez wiedzy z zakresu grafiki komputerowej oraz HTML. Nardzędzie dostarcza prosty, graficzny edytor posiadający wiele szablonów dla różnego rodzaju stron.