Certyfikaty SSL

Protokół SSL (Secure Socket Layer) jest używany do zabezpieczania komunikacji poprzez szyfrowanie i autoryzowanie przesyłanych danych (np. pomiędzy dwoma serwerami, przeglądarką internetową/programem pocztowym a serwerem, itp.). SSL zapewnia zabezpieczenie komunikacji przed podsłuchem. Użytkownicy mają pewność, że komunikują się z tymi z którymi chcą się komunikować. Certyfikaty SSL są powszechnie używane w sklepach internetowych, które przyjmują zamówienia oraz dane kart kredytowych, portalach internetowych z administracją do zabezpieczania haseł oraz danych, projektach podlegających przepisom prawnym i wymagających bezpiecznej transmisji.

Nawiązanie połączenia SSL działa na zasadzie szyfrowania asymetrycznego. Każda ze stron komunikujących się ma parę kluczy szyfrujących - publiczny i prywatny. Konieczne jest opublikowanie klucza publicznego i zapewnienie jego prawidłowego przekazania wszystkim tym, którzy mogą chcieć z niego korzystać. Jeśli ktoś szyfruje dane za pomocą tego klucza, można mieć gwarancję, iż zostaną one odszyfrowane wyłącznie przez właściciela klucza publicznego używającego odpowiedniego klucza prywatnego.

Adresy stron zabezpieczonych za pomocą SSL zaczynają się od 'https://'. Przeglądarka oznacza zabezpieczone strony ikoną kłódki w pasku zadań. Nowoczesne przeglądarki wyświetlają ikonę kłódki w pasku adresu, i linia ta może być wyświetlana w różnych kolorach (zielony w pełni zadowalający, żółty lub pomarańczowy - częściowo zadowalający [np. zadowalający certyfikat wydany dla innej domeny], czerwony dla niezadowalającego certyfikatu). Standardowym portem dla komunikacji HTTPS/SSL jest 443, port dla standardowego HTTP to 80.

Certyfikaty muszą być przedłużane, ponieważ ich ważność jest ograniczona. Data ważności jest przechowywana w certyfikacie, i można ją zobaczyć np. w przeglądarce. Gdy certyfikat wygasa, automatycznie jest on uznawany za nieważny

Oferowane certyfikaty

QuickSSL Premium

QuickSSL Premium może być użyty do zabezpieczenia szyfrowanych transakcji pomiędzy użytkownikiem witryny a serwerem. Certyfikat nie dostarcza informacji o tożsamości danego właściciela witryny, udostępnia jedynie informacje o domenie. Certyfikat jest w pełni zaufany we wszystkich głównych przeglądarkach, również na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony, itp.

RapidSSL

RapidSSL jest to certyfikat 128/256 bitowy, obsługiwany przez większość aktualnych przeglądarek. Jego zaletą jest łatwa instalacja. RapidSSL jest idealnym wariantem zabezpieczenia dla prostych sklepów internetowych i niskokosztowych transakcji biznesowych.

RapidSSL Wildcard

RapidSSL Wildcard jest 128/256 bitowym certyfikatem SHA-2 służącym do ochrony wszystkich subdomen. Głównymi zaletami są wsparcie dla większości nowoczesnych przeglądarek internetowych oraz prostota instalacji. RapidSSL Wildcard pozwala na zabezpieczenie dużych systemów z wieloma subdomenami za niską cenę.